Besvikelse efter lagrådsremiss – det blir igen ursprungsmärkning av bränslen 

I en lagrådsremiss i dag föreslår regeringen att den som saluför ett flytande eller gasformigt drivmedel ...

Ett första steg mot ett internationellt avtal om kemikalier

På torsdagen avslutades det internationella mötet om kemikalier och avfall i Stockholm där Sverige drev på...

Svårt att få till tvärsektoriella samarbeten inom Agenda 2030

En majoritet av över 1 000 tillfrågade vd:ar från 25 länder ser Agenda 2030 som en kraftfull möjlighet a...