Frukostseminarium om krav på energimärkning i reklam och på internet

Det ska vara lätt för ditt företag att göra rätt vad gäller energimärkning i reklam och på internet. Just därför bjuder vi in till ett frukostseminarium med information om vad som gäller. Frukostseminariet rekommenderas till dig som är tillverka...

Nytt stöd för energieffektivisering i industrin

Nu öppnar utlysningarna inom programmet Energisteget – ett program för energieffektivisering i industrin. Programmet omfattar 125 miljoner kronor och ger stora industriföretag möjlighet att söka medel för projektering eller investering i energieffek...

Forskning ska ge resurseffektiva datacenter

Energimyndigheten har beslutat att medfinansiera ett nationellt forskningscentrum - Cloudberry Datacenters, med 20 miljoner kronor. Centret, som drivs av Luleå tekniska universitet, ska bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och impl...