Energimyndigheten startar arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har mottagit regeringsuppdraget att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

...

Energimyndigheten på hållbarhetsfestival

Energimyndigheten deltar i hållbarhetsfestivalen The Stockholm Act den 21–27 augusti. Målet med festivalen är att öka kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och att uppmuntra samarbete mellan olika sektorer. Energimyndig...

Nu presenteras resultaten från EU-projektet EEPLIANT

Det cirka två år långa projektet EEPLIANT har nu avslutats. Projektet har syftat till att öka genomslaget av EU:s energimärkning och kraven på ekodesign genom riktade marknadskontrollsaktiviteter för produktgrupperna LED-lampor, skrivare och uppvärm...