Ny etapp för forskning inom energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten har avsatt 160 miljoner kronor till en ny etapp av E2B2-programmet för perioden 2018–2021. Programmet har funnits sedan 2013 och ger stöd till forskning och innovation inom energieffektivt byggande och boende.

...

Nytt program ska stödja energieffektivisering i industrin

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att inrätta Energisteget - ett program för energieffektivisering i industriföretag. Programmet omfattar industriföretag som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora fö...

Design- och beteendevetenskap ska bidra till energieffektiva val

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram - Design för energieffektiv vardag. Programmet ersätter det tidigare programmet Energi, IT och Design som Energimyndigheten har drivit i tio år. Den första utlysningen öppnas in...